Sovintoesitys taloushallinnon uudeksi työehtosopimukseksi hyväksyttiin Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenäänestyksessä selkein luvuin. Taloushallintoalan jäsenistä 72 %:a hyväksyi sovintoesityksen ja 25 %:a jätti asian liiton päätettäväksi. Vain vajaat 3 %:a äänesti sovintoesityksen hylkäämisen puolesta.

Taloushallintoalan neuvottelut olivat pitkään vaikeat, mikä johti myös lakkouhkaan. Sovittelijan tekemä ensimmäinen esitys hylättiin jäsenten toimesta viime viikolla. Toinen esitys oli sellainen, jonka sekä ERTOn neuvottelijat, että jäsenet olivat valmiita hyväksymään.

Sovintoesitys ei pidä sisällään työnantajan vaatimia työehtoheikennyksiä (esim. lomaoikeuden heikentäminen, lomarahan ja pyhäkorvauksen vaarantaminen). Esityksessä ei ole yhtään työehtoheikennystä.

Palkkoja sopimus korottaa 1.3.2022 lukien valtakunnallisen toimihenkilöiden sopimusten tavoin 1,9 prosenttia. Yleiskorotuksen (1,5 %) ja paikallisen erän (0,4 %) osuus vastaavat täysin Teknologiateollisuuden toimihenkilösopimusta. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3. lukien 1,9 %.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536

ERTOn jäsenyhdistys Taloushallinnon ammattilaiset ry on maan ainoa pelkästään taloushallinnon ammattilaisten asioihin keskittynyt alan työehdoista sopiva yhdistys.

Syyskokous valitsi kaikki erovuorossa olleet hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan jatkamaan uudella kaudella. Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen kävi kertomassa ajankohtaiset asiat yleisestä työmarkkinatilanteesta sekä taloushallintoalalta. Päätimme myös sääntömuutoksesta, joka mahdollistaa jatkossa kokouksiin osallistumisen etäyhteyttä hyödyntämällä. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!