Ryhdy henkilöstön edustajaksi (HED)

ERTOssa henkilöstön edustajat tunnetaan HEDeinä. HEDit ovat yrityksen työntekijöiden keskuudestaan valitsemia henkilöitä, jotka toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä sekä heidän varamiehinään.

HEDit voivat olla ovat mukana myös yritysten johtoryhmissä kehittämässä liiketoimintaa yhdessä työnantajan kanssa. Osa HEDeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä.

Lähde mukaan HED-toimintaan – lue lisää ERTOn sivuilta » 

ERTOn HED-toiminnan rinnalla järjestämme taloushallintoalan HEDeille suunnattuja kokoontumisia, joissa tutustumme toimialan erityispiirteisiin ja valmistelemme TES-neuvotteluissa esiin nostettavia asioita.

Työpaikkaosasto/klubi

Jotta taloushallintoalan työehdot kehittyvät ja vaikuttaminen on tehokasta, kannattaa meidän olla aktiivisia myös työpaikoilla. Työpaikkatoimintaa varten voi hakea toiminta-avustusta.

Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät ERTOn jäsenet. Jos yrityksen toimipisteet jakaantuvat eri paikkakunnille, yrityksen sisällä sovitaan erikseen siitä, kuinka toiminta organisoidaan eri toimipisteiden välillä ja kuinka toimintaan saatavia määrärahoja käytetään eri toimipisteissä.

Klubit ovat usean työpaikan tai samalla paikkakunnalla työskentelevien ertolaisten yhteisiä vapaamuotoisia ”osastoja”. Työpaikkaosaston/klubin vetäjä on työntekijöiden valitsema henkilö, joka hoitaa ja organisoi osaston toimintaa yhteistyössä työpaikan muiden HEDien kanssa. Osaston vetäjällä on useimmiten kokonaisvastuu toiminnasta ja rahaliikenteestä.

Tule mukaan!


ERTOn jäsen voi järjestää työpaikallaan luottamusmiehen valinnan, kunhan työpaikalla on vähintään kaksi ertolaista töissä ja siellä noudatetaan ERTOn neuvottelemaa työehtosopimusta. Jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan HED-toimintaan, lue lisää.


Lue lisää ERTOn sivuilta

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Alallamme työnkuvia on paljon: on kirjanpitäjiä, laskenta-assistentteja, veroneuvojia, palkanlaskijoita, toimistovirkailijoita, reskontranhoitajia... Täydennä listaa omalla taloushallintoalan työnimekkeelläsi! Koulutustaustasi voi olla esimerkiksi tradenomi tai merkonomi tai voit olla vaikkapa työssä ammattisi oppinut.

Järjestämme vuosittain kaksi koko päivän kestävää KLT-kelpoista koulutusta, johon kokoamme ajankohtaisia aiheita niin kirjanpitäjille kuin palkanlaskijoillekin. Taloushallinnon ammattilaisten ja ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös ERTOn vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan.

Tärkein tehtävämme on ajaa jäsentemme ammatillisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Neuvottelemme ERTOn kanssa alan työehtosopimuksen, joka nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Sopimus ei vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme onkin saada alalle yleissitova työehtosopimus....