Työehtosopimukset

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Tällä hetkellä neuvottelemme työnantajan kanssa seuraavasta työehtosopimuksesta.

Voimassa oleva työehtosopimus

Taloushallintoalaa koskevassa työehtosopimuksessa ajalle 1.11.2017 – 31.10.2020 on sovittu seuraavaa:

Palkkoja korotettiin 1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 %:n suuruisella korotuksella. Ellei muista korotustavasta sovittu, korotuksesta 1,2 % kohdennettiin yleiskorotuksena ja 0,4 %:n yrityskohtaisena eränä. Jos 0,4 %:n erää ei jaettu yleiskorotuksena kaikille, erä laskettiin toimihenkilöiden marraskuun 2017 kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Vaatimustasojen vähimmäispalkat

Vaativuustasojen vähimmäispalkat €/kk ovat 1.1.2018 lähtien seuraavat:

Vaativuustaso    Pääkaupunkiseutu    Muu Suomi
4 1775 1728
3 1958 1841
2 2204 2017
1 2573 2337

 

Luottamusmiesten palkkiot €/kk ovat 1.1.2018 lähtien seuraavat:

Toimihenkilöitä  1.1.2018
5-19 31
20-99 59
100- 77

 

Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot €/kk ovat 1.1.2018 lähtien seuraavat:

Toimihenkilöitä  1.1.2018
10-19 31
20- 59

 

Lisäksi sovittiin mm. seuraavia tekstimuutoksia:

  • Yhteistoiminta työpaikalla, määräyksiä keskusjärjestösopimuksesta
  • Jos sairastuu saldovapaan aikana, voi pyytää saldovapaan siirtämistä kolmen työpäivän jälkeen.
  • Koeaika työsopimuslain mukaan
  • Loppupalkan voi maksaa työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.
  • Vaativuustaso 4 Avustavat tehtävät
  • 11 § Alalle soveltuvasta jatkotutkinnosta (esim. KLT- tai PHT– tutkinto)
  • Tilapäinen poissaolo: 8. Kertausharjoitukset
  • 22 § Työsuojeluvaltuutetun asema ja työsuhdeturva
  • 24 § Henkilöstön keskeinen tiedotustoiminta

Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus


Taloushallintoalan työehtosopimus on neuvoteltu ajalle 1.11.2017-31.10.2020.


Tutustu voimassa olevaan työehtosopimukseen

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Alallamme työnkuvia on paljon: on kirjanpitäjiä, laskenta-assistentteja, veroneuvojia, palkanlaskijoita, toimistovirkailijoita, reskontranhoitajia... Täydennä listaa omalla taloushallintoalan työnimekkeelläsi! Koulutustaustasi voi olla esimerkiksi tradenomi tai merkonomi tai voit olla vaikkapa työssä ammattisi oppinut.

Järjestämme vuosittain kaksi koko päivän kestävää KLT-kelpoista koulutusta, johon kokoamme ajankohtaisia aiheita niin kirjanpitäjille kuin palkanlaskijoillekin. Taloushallinnon ammattilaisten ja ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös ERTOn vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan.

Tärkein tehtävämme on ajaa jäsentemme ammatillisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Neuvottelemme ERTOn kanssa alan työehtosopimuksen, joka nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Sopimus ei vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme onkin saada alalle yleissitova työehtosopimus....