Työehtosopimukset

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Voimassa oleva työehtosopimus

Taloushallintoalaa koskevassa työehtosopimuksessa ajalle 24.2.2020-30.11.2021 on sovittu seuraavaa:

Palkkoja korotettiin 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %:n suuruisella korotuksella. Ellei muista korotustavasta sovittu, korotuksesta 1,2 % kohdennettiin yleiskorotuksena ja 0,8 %:n yrityskohtaisena eränä. 

Vaatimustasojen vähimmäispalkat

Vaativuustasojen vähimmäispalkat €/kk ovat 1.2.2021 lähtien seuraavat:

Vaativuustaso    Pääkaupunkiseutu    Muu Suomi
4 1921 1852
3 2112 1970
2 2368 2153
1 2754 2488

 

Luottamusmiesten palkkiot €/kk ovat 1.3.2020 lähtien seuraavat:

Toimihenkilöitä  1.3.2020
5-19 32
20-99 61
100- 80

 

Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot €/kk ovat 1.3.2020 lähtien seuraavat:

Toimihenkilöitä  1.3.2020
10-19 32
20- 61

 

 

Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus


Taloushallintoalan työehtosopimus on neuvoteltu ajalle 24.2.2020-30.11.2021


Tutustu voimassa olevaan työehtosopimukseen

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Alallamme työnkuvia on paljon: on kirjanpitäjiä, laskenta-assistentteja, veroneuvojia, palkanlaskijoita, toimistovirkailijoita, reskontranhoitajia... Täydennä listaa omalla taloushallintoalan työnimekkeelläsi! Koulutustaustasi voi olla esimerkiksi tradenomi tai merkonomi tai voit olla vaikkapa työssä ammattisi oppinut.

Järjestämme vuosittain kaksi koko päivän kestävää KLT-kelpoista koulutusta, johon kokoamme ajankohtaisia aiheita niin kirjanpitäjille kuin palkanlaskijoillekin. Taloushallinnon ammattilaisten ja ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös ERTOn vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan.

Tärkein tehtävämme on ajaa jäsentemme ammatillisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Neuvottelemme ERTOn kanssa alan työehtosopimuksen, joka nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Sopimus ei vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme onkin saada alalle yleissitova työehtosopimus....